Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. księgowości w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych została wybrana

Pani Malwina Kubiak zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim.

 

 

 

Uzasadnienie:

Pani Malwina Kubiak złożyła ofertę na w/w stanowisko w terminie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością obowiązujących przepisów, a także doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami interpersonalnymi, które mogą gwarantować należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Podczas naboru pozytywnie oceniono przydatność kandydatki do pracy na stanowisku urzędniczym podinspektora ds. księgowości w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Lutomiersku.Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

Aleksandra Rutkowska