Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Zapytanie cenowe II - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci Nr 14

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Zapytanie cenowe II - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci Nr 14

Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku, jako realizator projektu POKL, w ramach procedury rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez dostawę wyposażenia łazienek do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Lutomiersku w ramach projektu pn. „PORA NA PRZEDSZKOLA”, zgodnie z poniższymi warunkami:

Zapytanie o cenę prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm).

  1. Przedmiot zamówienia:

                Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez dostawę wyposażenia łazienek w miejsce wskazane przez  Zamawiającego - Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku,  w ramach projektu  nr WND-POKL.09.01.01-10-044/15  pn. „PORA NA PRZEDSZKOLA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  1.       Opis przedmiotu zamówienia.