Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Ochrona danych osobowych

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Ochrona danych osobowych

Artykuły

 • Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych

  Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych

   

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1) informuję że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 12,  95-083 Lutomiersk reprezentowana przez Dyrektora;

  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem email: oswiata@lutomiersk.pl;

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8) podanie przez Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   

                                                                                    Administrator Danych Osobowych

   

  Czytaj Więcej o: Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych