Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - O nas

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

O nas

INFORMACJE O NAS

 

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną Gminy Lutomiersk powołaną do obsługi administracyjno – ekonomicznej, kadrowo-płacowej i finansowo – księgowej szkół dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zostało powołane z dniem 1 stycznia 2017r na mocy Uchwały Nr XXXIII/181/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie w sprawie  zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk.

      Samorządowe Centrum Usług Wspólnych obsługuje następujące jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiersku, w skład którego wchodzi: Przedszkole Samorządowe w Lutomiersku i Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku,

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu,

Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie,

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku.

 

 

Do podstawowych zadań SCUW należy:

 • planowanie i prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej w oparciu o jednostkowe budżety poszczególnych jednostek,
 • pomoc dyrektorom w opracowywaniu planów finansowych,
 • obsługa finansowo-księgowa jednostek dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności z tytułu zatrudnienia, sporządzanie sprawozdań statystycznych z zatrudnienia, rozliczenia w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli, oraz pracowników administracji i obsługi.
 • sporządzanie sprawozdań określonych przepisami prawa i informacji dotyczących funkcjonowania jednostek,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, funduszu świadczeń socjalnych, oraz funduszu mieszkaniowego,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, będących mieniem jednostek obsługiwanych,
 • organizowanie dowozu uczniów do szkół i rozliczanie finansowania dowozu uczniów,
 • realizowanie zadań z zakresu refundowania pracodawcom kosztów kształcenia, oraz przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 • analiza arkuszy organizacyjnych przygotowanych przez dyrektorów szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy,
 • prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych,
 • przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli i ocena pracy dyrektorów szkół,
 • prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i inne jednostki samorządu terytorialnego z zakresu oświaty,

 

 

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 

DYREKTOR

Aleksandra Rutkowska

tel. 43 6775011 wew. 135

e-mail: arutkowska@lutomiersk.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kocemba

tel. 43 6775011 wew. 150

e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Monika Możdżeń

tel. 43 6775011 wew. 150

e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

INSPEKTOR DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Agnieszka Wnuk

tel. 43 6775011 wew. 210

e-mail: awnuk@lutomiersk.pl

INSPEKTOR DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Wioleta Durlak-Bilska

tel. 43 6775011 wew. 210

e-mail: wbilska@lutomiersk.pl

PODINSPEKTOR DS. OŚWIATOWYCH

Kamila Hajdys

tel. 43 6775011 wew. 150

e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

 

KIEROWCY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH:

 

 1. Łukasz Beda
 2. Jacek Ludwisiak
 3. Radosław Piątek

 

OPIEKUNKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ:

 

 1. Aleksandra Pawłowska
 2. Magdalena Żak
 3. Małgorzata Michalska