AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

30 czerwca 2020

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Wójt Gminy Lutomiersk nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.) rozdział 3a;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. 1574 ze zm. Dz.U. z 2019 r., poz.1650)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 

Czytaj więcej o: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk