Informacja dla Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

30 września 2020

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Wójt Gminy Lutomiersk zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Lutomiersk lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 12 października 2020r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat (dzieci urodzone w 2003, 2004 i w 2005 roku)

Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk można znaleźć na stronie Gminy Lutomiersk w aktualnościach, lub na stronie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.oswiata.lutomiersk.pl – w zakładce Informacje dla rodziców.

Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

29 sierpnia 2019

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

daty

podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Dzień wolny od zajęć

31 października 2019 r.

·       Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - wszystkie szkoły na terenie gminy

·       § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

·       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Dzień wolny od zajęć

2-3 stycznia 2020r.

·       Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - wszystkie szkoły na terenie gminy

·       § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie zimowe

13- 26 stycznia 2020 r.

·       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

·       § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin Ósmioklasisty

 21 - 23 kwietnia 2020r.

·       art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

Dzień wolny od zajęć

12 czerwca 2020r

·       Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - wszystkie szkoły na terenie gminy

·       § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Wakacje

od 27 czerwca do

31 sierpnia 2020 r.

·       § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

22 sierpnia 2018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

daty

podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

·       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

·       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

·       § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

·       § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·       art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

·       § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Egzamin gimnazjalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·       art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

·       § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

·       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie letnie

od 22 czerwca do

31 sierpnia 2019 r.

·       § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

·                  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).