Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Dowóz Uczniów

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Dowóz Uczniów

WYTYCZNE

DOTYCZĄCE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ AUTOBUSAMI SZKOLNYMI

 

Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo oświatowe gmina zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu (art. 39 ust. 2, 3 i 4 Prawa oświatowego). Transport uczniów organizowany przez gminę odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Korzystając z transportu zbiorowego należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki) określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).

Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów.

Rozporządzenie Rady Ministrów nie wprowadza odrębnych regulacji dla organizowanego przez gminę przewozu dzieci do szkół. Wprowadzonych w nim ograniczeń nie stosuje się tylko w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (§ 23 ust. 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Ograniczenia w przewożeniu osób obejmują przejazdy autobusami - pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (§ 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.). Można przewozić w nich, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo uczniów korzystających ze zorganizowanego przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych dowozu uczniów do szkół autobusami szkolnymi, wprowadzono następujące zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19:

  • autobusy szkolne zostały wyposażone w płyny do dezynfekcji dla potrzeb uczniów,
  • kierowcy i opiekunowie dowozu zostali zaopatrzeni w maseczki, płyn
    do dezynfekcji, ręczniki papierowe, oraz płyn do dezynfekcji rąk,
  • kierowcy i opiekunowie dowozu, zostali poinstruowani o bezwzględnej konieczności przemywania takich miejsc jak przyciski, poręcze, oraz codziennej dezynfekcji autobusu.

 

 

Uczniowie korzystający z dowozu autobusami szkolnymi zobowiązani są do:

  • dezynfekcji rak przy wsiadaniu do autobusu,
  • korzystania z osłony ust i nosa,

 

Uczeń:

- z objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka),

- mający bezpośredni kontakt z osobą chorą na COVID -19,

- mający kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie

   nie może korzystać z dowozu autobusem szkolnym.

 

 

 

                                                                                             Dyrektor Samorządowego Centrum   Usług Wspólnych

                   Agnieszka Kiedrzyńska