Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Informacja dla Rodziców

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Informacja dla Rodziców

Artykuły

 • ZASADY, KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKOŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Tegoroczny nabór do szkół uwzględnia zmiany w ustawie o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 przez Sejm.

  Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji, niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk.

   

  REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

  I Etap

  1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym w wieku 4 i 5 lat, mają prawo do kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji rodziców złożonych do dnia 31.03.2016 roku.
  2. Dzieci 6 letnie są w obowiązku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej tzw. „0” zgodnie obowiązującymi obwodami szkół podstawowych lub mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 jeżeli taką decyzję podejmą rodzice.

  II Etap

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli przedszkole czy oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego w którym są brane pod uwagę kryteria określone:

  Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym.

  Natomiast harmonogram czynności rekrutacyjnych określony jest Zarządzeniu NR 174/2016 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk.

   

  OBOWIAZEK SZKOLNY DLA 7-LATKÓW ORAZ PRAWO DLA 6-LATKÓW

  W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym (klasa pierwsza szkoły podstawowej) objęte są dzieci siedmioletnie tj. urodzone w roku 2009, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego w poprzednim w roku szkolnym tj. 2015/2016. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  PONOWNE ZAPISANIE DZIECKA DO KLASY I LUB II

  Dzieci urodzone w 2009 roku, które są już w szkole w I klasie w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 20016 roku. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

  Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 roku będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

  Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

  REKRUTACJA DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

  Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców- obowiązkowo z urzędu.

  Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  Druki zgłoszeń będą dostępne w szkołach podstawowych i gimnazjum.

   

  Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny ora z lokalnych potrzeb społecznych.

  Kryteria zostały ustalone:

  1. Uchwałą Nr XXIII/114/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Lutomiersk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  2. Uchwałą Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  Terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych zostały określone:

  Zarządzeniem NR 175/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postepowaniu rekrutacyjnym, oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2016/2017 dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym.

   

  Terminy rekrutacji do pierwszych klas gimnazjum

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjum ustalone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942), natomiast szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 został ustalony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

   

   

  Czytaj Więcej o: ZASADY, KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKOŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK NA ROK SZKOLNY 2016/2017