Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Ogłoszenia

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Ogłoszenia

Artykuły

 • KONKURS NA DYREKTORA GIMNAZJUM ROZSTRZYGNIĘTY

           W dniu 12 sierpnia 2016r rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.  

              Konieczność przeprowadzenia konkursu i powołania nowego dyrektora gimnazjum powstała w związku z decyzją obecnego dyrektora o przejściu z dniem 1 września 2016r na emeryturę.

              Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

              Konkurs na dyrektora gimnazjum został ogłoszony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

              Ogłoszenie o konkursie zgodnie z Zarządzeniem Nr 233/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 15 lipca 2016r i wymogami rozporządzenia zostało zamieszczone w dniu 15 lipca 2016r na stronie internetowej Gminy Lutomiersk; na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk. Do dnia 3 sierpnia 2016 roku wpłynęła 1 oferta.

  Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 12 sierpnia w Urzędzie Gminy w Lutomiersku. Komisja Konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr 239/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 4 sierpnia 2016r. W komisji konkursowej udział brało trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi, po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej Gimnazjum, Rady Rodziców Gimnazjum, oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Kandydat na dyrektora złożył ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie. W toku postępowania przedstawił koncepcję funkcjonowania szkoły, oraz odpowiadał na pytania członków komisji.

  W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora, jednogłośnie akceptację Komisji Konkursowej uzyskał Pan Adrian Kmiecik – nauczyciel Gimnazjum w Lutomiersku.

  Nowy dyrektor gimnazjum zostanie powołany przez Wójta Gminy Lutomiersk na stanowisko z dniem 1 września 2016r.

  Czytaj Więcej o: KONKURS NA DYREKTORA GIMNAZJUM ROZSTRZYGNIĘTY
 • INFORMACJA O PROJEKCIE „PORA NA PRZEDSZKOLA”

  W dniu 23 lipca 2015r podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „PORA NA PRZEDSZKOLA” pomiędzy Gminą Lutomiersk a Województwem Łódzkim.

             Projekt systemowy o nazwie „PORA NA PRZEDSZKOLA” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.     

              Projekt „Pora na przedszkola” ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, czyli 3 i 4 latki.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA O PROJEKCIE „PORA NA PRZEDSZKOLA”