Jesteś tutaj: Start / Wyprawka Szkolna

Wyprawka Szkolna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2020/2021

1 września 2020

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

22 sierpnia 2018

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017

26 sierpnia 2016

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Lutomiersk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017